Kontakt

Firemné údaje:


M-light, s.r.o.
A.Škarvana 365/4
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín, Slovenská republika Oddiel: Sro, zložka č. 21029/R

IČO: 44483627
DIČ: 2022728642
IČ DPH: SK2022728642

INFOlinka:


Bankové spojenie:


Číslo účtu / kód: 2623046215 / 1100
adresa banky: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, SR
IBAN: SK25 1100 0000 0026 2304 6215
BIC/SWIFT kód: TATRSKBX

Peňažný ústav: Fio banka, a.s.
Číslo účtu / kód: 2600470005 / 8330
adresa banky: Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, SR
IBAN: SK53 8330 0000 0026 0047 0005
BIC/SWIFT kód: FIOZSKBA

Orgán dozoru a dohľadu:


Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
A.Sládkoviča 11
971 01 Prievidza

Sleduj nás na sociálnych sieťach

Pripoj sa k nám na sociálnych sieťach a buď informovaný o našich novinkách.